Sostenibilitat

Estalvis mediambientals aconseguits al 2016

Reducció del consum elèctric en un 7 %

 

Reptes mediambientals pel 2017

Reducció del consum elèctric en un 5 %
Substitució de la il·luminació per tecnologia LED al 100% del centre comercial.
Foment de la mobilitat sostenible amb un augment del 5% visites transport alternatiu.
Millora de la segregació de residus del CC amb una reducció del 5% dels residus generals enviats al abocador.

 

TORNAR A DALT