Sostenibilitat

Gestió ambiental a Diagonal Mar

Diagonal Mar es preocupa per la sostenibilitat, amb l’ajuda de la implantació i certificació d’un sistema de gestió ambiental d’acord amb la Norma internacional ISO 14001: 2015. En aquest sentit, Diagonal Mar imposa la millora contínua a fi de protegir el medi ambient i prevenir la contaminació, entre d’altres compromisos de la política de la Direcció del Centre.

La Direcció del centre comercial Diagonal Mar defineix i revisa periòdicament els objectius ambientals i el sistema de gestió ambiental per assegurar el seu compliment, adequació i eficàcia.


Les nostres accions “verds” i sostenibles


● Compromesos en la reducció d’emissions de CO2


Il·luminació i climatització;

El centre comercial Diagonal Mar disposa de grans lluernes que permeten aprofitar la llum natural en hores diàries i ajuden a reduir el consum de la il·luminació a la galeria.

La climatització del centre es programa per aconseguir la màxima eficàcia mitjançant noves tecnologies de monitorització amb la implantació de controls horaris personalitzats perquè el nivell de clima i il·luminació sigui l’adequat a cada moment del dia.


Ús d’aigua;

En tots els lavabos hi ha informació sobre la importància d’un ús responsable de l’aigua. “Cada gota compta”. Els dispositius d’estalvi d’aigua en els sanitaris garanteixen l’optimització del consum d’aigua.


● Compromesos amb la valorització dels residus

La valorització dels residus generats a les zones comunes del Centre i en els locals comercials i de restauració és un dels nostres majors reptes per al qual es necessita la col·laboració de tots. A Diagonal Mar es disposa d’elements de recollida selectiva i es treballa per a la màxima valorització dels residus orgànic, paper i cartró, plàstics entre d’altres generats per les nostres visites.

Al Punt de reciclatge ubicat al SAS Central de Parking1 el visitant té disponible uns contenidors per a la recollida de residus especials, com són les piles, bateries, mòbils, bolígrafs, cartutxos d’impressora, fluorescents, residus electrònics o altres generats


● Compromesos amb el nostre entorn

El Centre Diagonal Mar promociona iniciatives de recuperació i vigilància de l’entorn marí, donant suport al projecte SILMAR de vigilància de la qualitat de la mar, la neteja de platges amb la col·laboració de voluntariat i promovent en els comerços del Centre la substitució de bosses de plàstic per altres materials per prevenir la contaminació del mar. (Veure més … enllaç amb pàgina nous projectes).