Avís Legal

Objecte

L’accés a i/o ús de tots els serveis del portal www.diagonalmarcentre.es atribueix a qui ho realitza la condició d’usuari. Per la simple utilització del Portal, l’usuari expressa la plena acceptació sense cap reserva de les presents condicions generals, així com les condicions particulars que, si escau, complementin, modifiquin o substitueixin les condicions generals en relació amb determinats serveis i continguts del lloc web. Comunitat de propietaris de Diagonal Mar podrà modificar unilateralment, en qualsevol moment l’estructura i disseny del web, així com modificar o eliminar els serveis, els continguts i les condicions d’accés i / o ús del lloc web.

Exclusió de responsabilitat

Comunitat de propietaris de Diagonal Mar no garanteix ni es fa responsable, en cap cas, dels danys o perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin portar causa de: Falta de disponibilitat, continuïtat i efectiu funcionament del Portal, i/o dels seus serveis i continguts , així com dels derivats de fallades en l’accés a les diferents pàgines web del portal o aquelles des de les quals es presten determinats serveis. Del dret de Comunitat de propietaris de Diagonal Mar d’interrompre, suspendre o acabar la prestació del servei del Portal o de qualsevol dels serveis que l’integren, en qualsevol moment de forma unilateral. D’errors tipogràfics, gramaticals i d’imatge.

Ús del portal, serveis i continguts pels usuaris

L’usuari es compromet a utilitzar el Portal i els seus serveis i continguts sense infringir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic. L’usuari, excepte autorització prèvia i expressa de Comunitat de propietaris de Diagonal Mar s’abstindrà d’obtenir qualsevol tipus de contingut ja siguin textos, gràfics, arxius de so i/o imatge, fotografies, etc., Per qualsevol mitjà diferent dels que es posin a la seva disposició o dels que s’emprin habitualment a aquest efecte a Internet. Així mateix, queda expressament prohibida la utilització per part de l’usuari dels continguts i serveis del portal per a tot tipus de fins comercials o publicitaris. Comunitat de propietaris de Diagonal Mar no es fa responsable en cap cas de qualsevol tipus d’informació, comunicació, etc., Que tingui el seu origen en l’usuari o en qualsevol tercera persona o entitat i que es difongui, transmeti o exhibeixi a través dels serveis del Portal.

Propietat intel·lectual

Tots els continguts així com nom, logotips, marques i bases de dades accessibles del Portal estan subjectes a drets de propietat industrial i intel·lectual de Comunitat de propietaris de Diagonal Mar pel que queda expressament prohibida la seva reproducció o ús sense l’autorització del seu titular.

Dades del responsable legal del web

Comunitat de propietaris de Diagonal Mar, entitat mercantil domiciliada a Barcelona, Avinguda Diagonal, 3, CIF H-62733043, telèfon 93 567 76 37 i email de contacte privacitat@diagonalmarcentre.es

Legislació y fur aplicable

Aquesta pàgina web es troba sotmesa a la legislació espanyola i en cas de litigi o controvèrsia sorgida l’ús d’aquesta pàgina web, ambdues parts se sotmeten a la jurisdicció dels tribunals de la ciutat de Barcelona. Aquesta clàusula de submissió expressa als tribunals de la ciutat de Barcelona, no és aplicable per als supòsits de litigi amb els usuaris del web que segons la legislació vigent ostentin la condició de consumidors, en aquest cas ambdues parts estaran sotmesos a la jurisdicció els Jutjats i Tribunals de residència del consumidor.