Política de privacitat

Responsable del Tractament

Responsable del Tractament: Comunitat de Propietaris Avd. Diagonal Nº3, (Centre Comercial Diagonal Mar)
Adreça Postal: Avd. Diagonal nº3. C.P. 08019 Barcelona.
Telèfon: 935677637
Email: privacitat@diagonalmarcentre.es

 

Tractaments

Comunitat de Propietaris Avd. Diagonal Nº3, (Centre Comercial Diagonal Mar) únicament tracta les dades de caràcter personal que a continuació s’indiquen:

 

A. Dades Recollides a través de la pàgina web

Finalitat: Contestar les sol·licituds d’informació i contacte remeses a través dels correus electrònics i els formularis de contacte de la pàgina web.

Conservació: Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es demanen i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar de la finalitat.

Legitimació: Interès legítim del Responsable del Tractament per a la contestació de correus electrònics o sol·licituds dinformació realitzades per linteressat.

Destinataris: No està prevista la comunicació de dades personals llevat dels supòsits establerts per una obligació legal.

Formes d’Obtenció: Les dades personals que tractem han estat obtingudes del mateix interessat

Les categories de dades que es tracten són les següents:

 • Dades identificatives
 • Dades de contacte

No es tracten dades especialment protegides

 

B. Coordinació d’Activitats Empresarials i Prevenció de Riscos

Finalitat: Prevenció de riscos laborals, coordinació d’activitats empresarials i gestió del centre comercial

Conservació: Les dades es conservaran durant els terminis de prescripció establerts per la Llei sobre infraccions i sancions a l’ordre social ( 4 anys)

Legitimació: Compliment d’una obligació legal. Art. 24 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals i R.D. 171/2004

Destinataris: No està prevista la comunicació de dades personals llevat dels supòsits establerts per una obligació legal.

Formes d’obtenció: Les dades personals que tractem han estat obtingudes del mateix interessat o el responsable legal de l’empresa

Les categories de dades que es tracten són les següents:

 • Dades identificatives
 • Dades de contacte

No es tracten dades especialment protegides

 

C. Contractes d’arrendament

Finalitat: Gestió i execució dels contractes d’arrendament de locals de negoci i espais comuns

Conservació: Les dades es conservaran durant la durada del contracte d’arrendament i els quinze anys posteriors segons els terminis de prescripció establerts a la Llei d’Arrendaments Urbans

Legitimació: Execució del contracte d’arrendament subscrit entre les dues parts

Destinataris: No està prevista la comunicació de dades personals llevat dels supòsits establerts per una obligació legal.

Formes d’obtenció: Les dades personals que tractem han estat obtingudes del mateix interessat o el responsable legal de l’entitat arrendatària

Les categories de dades que es tracten són les següents:

 • Dades identificatives
 • Dades de contacte
 • Dades de rendes i dades bancàries

No es tracten dades especialment protegides

 

D. Prestació de serveis

Finalitat: Prestació de serveis a usuaris del centre comercial (Ex. préstec de carrets, cadires, trones ….etc)

Conservació: Les dades es conservaran durant un període màxim de 1 any.

Legitimació: Execució del contracte de prestació dels serveis sol·licitats per l’interessat.

Destinataris: No està prevista la comunicació de dades personals llevat dels supòsits establerts per una obligació legal.

Formes d’Obtenció: Les dades personals que tractem han estat obtingudes del mateix interessat

Les categories de dades que es tracten són les següents:

 • Dades identificatives
 • Dades de contacte

No es tracten dades especialment protegides

 

E. Queixes, Suggeriments i Reclamacions

Finalitat: Les dades facilitades a través dels formularis de queixes, suggeriments o reclamacions seran tractats per a la gestió de la queixa, suggeriment o reclamació realitzada per l’interessat.

Conservació: Les dades es conservaran durant 1 any. (Art. 1968 del Codi Civil) llevat que aquestes dades resultin necessàries per fer front a una reclamació o exercici de drets i en aquest cas es mantindran fins a la finalització de la mateixa.

Legitimació: La legitimació del tractament es basa en la satisfacció d’interès legítim pel Responsable del Tractament, consistent en la resposta i la millora de la satisfacció dels usuaris del centre que efectuen les seves queixes.

Pel que fa a les reclamacions que impliquin algun tipus de dany personal o patrimonial, la legitimació per al tractament es basa en el compliment d’una obligació legal (art. 1902 del Codi civil) i Llei 50/1980 del contracte d’assegurança

Destinataris: Les dades obtingudes de queixes i suggeriments no seran comunicades a tercers excepte en els supòsits expressament amb temperats per la legislació vigent.

Les dades obtingudes de reclamacions seran comunicades a les companyies i corredories d’assegurances necessàries per a la tramitació de la reclamació, així com a la resta de supòsits establerts per una obligació legal

Formes d’Obtenció: Les dades personals que tractem han estat obtingudes del mateix interessat

Les categories de dades que es tracten són les següents:

 • Dades identificatives
 • Dades de contacte
 • Dades relatives a la queixa o reclamació
 • Danys personals patits (només en reclamacions amb danys personals)

En el supòsit de reclamacions que incloguin danys personals, es poden tractar dades relatives a la salut de les persones. Ex. Parts de lesions.

 

F. Servei de Ludoteca

Finalitat: Les dades personals recollides a través d’aquest servei seran tractades amb la finalitat de prestar i gestionar el servei de ludoteca

Conservació: Les dades es conservaran durant un període màxim d’un any llevat que aquestes dades siguin necessàries per fer front a una reclamació o exercici de drets i en aquest cas es mantindran fins a la finalització de la mateixa.

Legitimació: La legitimació del tractament es basa en l’execució del contracte de prestació dels serveis de ludoteca sol·licitats per l’interessat.

Destinataris: No se cediran dades a tercers excepte obligació legal

Formes d’obtenció: Les dades personals que tractem han estat obtingudes del mateix interessat i/o pare, mare, tutor o cuidador del menor

Les categories de dades que es tracten són les següents:

 • Dades identificatives del pare, mare, tutor o cuidador del menor
 • Dades identificatives del menor

No es tracten dades especialment protegides

 

G. Esdeveniments, concursos, ofertes o promocions

Finalitat: Les dades personals recollides a través dels formularis de participació en els esdeveniments, concursos o promocions seran tractades amb la finalitat de gestionar la participació de l’interessat.

Igualment, si ens proporciona el seu consentiment, emprarem les dades facilitades, amb la finalitat d’enviar-li informació per via postal i/o electrònica sobre les activitats, ofertes i promocions del centre comercial o els negocis instal·lats al mateix.

Conservació: Les dades personals per a l’enviament d’informació es conservaran fins que no se sol·liciti la supressió per l’interessat. La resta dinformació es conservarà per un període màxim de cinc anys.

Legitimació: El tractament de les vostres dades resulta necessari per a l’execució d’obligacions contractuals derivades de la sol·licitud de l’interessat de participar en l’esdeveniment, concurs, oferta o promoció (Art. 6.1.b RGPD). La base legitimadora per al tractament de les vostres dades amb fins d’enviament d’informació del Centre Comercial, serà el vostre consentiment (Art. 6.1.a) Quan així ho hagi autoritzat.

Destinataris: No se cediran dades a tercers excepte obligació legal

Formes d’Obtenció: Les dades personals que tractem han estat obtingudes del mateix interessat

Les categories de dades que es tracten són les següents:

 • Dades identificatives i de contacte

No es tracten dades especialment protegides

 

H. Aplicació Mòbil

Finalitat: Tractarem les dades personals dels usuaris de la nostra aplicació mòbil amb la finalitat de facilitar-vos informació sobre les novetats, ofertes, promocions, esdeveniments i concursos del centre comercial o els negocis instal·lats al mateix.

Si permeteu a la nostra app accedir a la vostra ubicació, les dades que recullem seran tractades amb la finalitat d’informar-vos sobre ofertes, promocions, novetats, esdeveniments i promocions del nostre centre comercial.

Les dades recollides a través de la nostra app seran utilitzades per elaborar un perfil comercial en base a aquesta informació. Aquest perfil serà emprat per informar a l’interessat d’ofertes, promocions, novetats més ajustats als vostres gustos i interessos

Conservació: Les dades personals de l’interessat es conservaran fins que no se sol·liciti la supressió per l’interessat.

Legitimació: La legitimació del tractament es basa en el consentiment de l’interessat facilitat durant el procés d’instal·lació de l’aplicació

Destinataris: No se cediran dades a tercers excepte obligació legal

Formes d’obtenció: Les dades personals que tractem han estat obtingudes del propi interessat

Les categories de dades que es tracten són les següents:

 • Dades identificatives
 • Dades de geoposicionament

No es tracten dades especialment protegides

 

I. Videovigilància

Finalitat: les dades personals recollides pel nostre sistema de videovigilància seran tractades amb la finalitat de preservar la seguretat de les instal·lacions, béns i persones del Centre Comercial

Conservació: les dades personals de l’interessat es conservaran durant un període màxim de 30 dies, llevat que aquestes dades resultin necessàries per fer front a una reclamació o exercici de drets i en aquest cas es mantindran fins a la finalització de la mateixa

Legitimació: La legitimació del tractament es basa en l’interès legítim del responsable del tractament (protecció d’instal·lacions, béns i persones del Centre Comercial

Destinataris: En el supòsit de comissió de fets delictius, les imatges obtingudes seran comunicades a les forces i cossos de seguretat de l’estat. Fora dels supòsits esmentats no se cediran dades a tercers excepte obligació legal

Formes d’obtenció:

Les dades personals tractades van ser obtingudes del propi interessat a través del sistema de videovigilància

Les categories de dades que es tracten són les següents:

 • Imatges

No es tracten dades especialment protegides

 

J. Subscriptors a la llista de correu electrònic

Finalitat: Enviar-li informació del seu interès sobre activitats, ofertes i promocions del centre comercial o els negocis instal·lats al mateix.

Elaboració d’un perfil comercial per remetre informació adaptada als seus gustos i interessos sobre activitats, promocions i novetats del centre comercial més ajustades als seus gustos i interessos

Conservació: Les dades personals de l’interessat es conservaran fins que no se sol·liciti la supressió per l’interessat.

Legitimació: Consentiment de l’interessat

Destinataris: No està prevista la comunicació de dades personals llevat dels supòsits establerts per una obligació legal.

Formes d’Obtenció: Les dades personals que tractem han estat obtingudes del mateix interessat

Les categories de dades que es tracten són les següents:

 • Dades identificatives
 • Dades de contacte

No es tracten dades especialment protegides

 

K. Subscriptors a la llista de correu electrònic subscrits amb anterioritat al 25 de maig de 2018

Finalitat: Enviar-li informació del seu interès sobre activitats, ofertes i promocions del centre comercial o els negocis instal·lats al mateix.

Elaboració d’un perfil comercial per remetre informació adaptada als seus gustos i interessos sobre activitats, promocions i novetats del centre comercial més ajustades als seus gustos i interessos

Conservació: Les dades personals de l’interessat es conservaran fins que no se sol·liciti la supressió per l’interessat.

Legitimació: Interès legítim del responsable del tractament

Destinataris: No està prevista la comunicació de dades personals llevat dels supòsits establerts per una obligació legal.

Formes d’Obtenció: Les dades personals que tractem han estat obtingudes del mateix interessat

Les categories de dades que es tracten són les següents:

 • Dades identificatives
 • Dades de contacte

No es tracten dades especialment protegides

 

L. Usuaris del servei Wifi

Finalitat: Les dades personals recollides a través dels formularis de connexió al servei de wifi, seran tractades amb la finalitat de facilitar-vos l’accés i connexió al servei gratuït de wifi cortesia del Centre Comercial als seus clients.

A més, si ens dóna el seu consentiment, utilitzarem les seves dades per enviar-li informació del seu interès sobre activitats, ofertes i promocions del centre comercial o els negocis instal·lats al mateix

Conservació: Les dades personals relatives als usuaris connectats al servei de wifi es conservaran durant un període màxim d’un any

Les dades personals de l’interessat relatives a la tramesa d’informació per via electrònica d’activitats i informació del centre comercial es conservaran fins que no se sol·liciti la supressió per l’interessat.

Legitimació: La legitimació del tractament es basa en l’execució del contracte de prestació del servei de wifi a clients del centre comercial

Destinataris: No se cediran dades a tercers excepte obligació legal

Formes d’Obtenció: Les dades personals que tractem han estat obtingudes del mateix interessat

Les categories de dades que es tracten són les següents:

 • Dades identificatives
 • Dades identificatives del terminal o equip des del qual es connecta

No es tracten dades especialment protegides

 

M. Xarxes Socials

Finalitat: Com que el Centre Comercial Espai Mediterrani disposa de comptes o perfils en diferents xarxes socials, us informem que les dades obtingudes a través d’aquesta activitat seran tractades dins de la pròpia xarxa social amb la finalitat d’interactuar i mantenir el contacte i informació amb els seguidors.

En cas que es programin activitats en aquestes xarxes socials que impliqui un tractament diferent de les dades dels interessats, s’informarà de la política de privadesa aplicable a aquest tractament.

Conservació: Les dades personals obtingudes de seguidors es mantindran mentre l’interessat romangui interessat en els continguts generats pels nostres comptes o xarxes socials i romangui com a seguidor de la mateixa.

Legitimació: La legitimació del tractament es basa en el consentiment inequívoc de l’usuari.

Destinataris: No se cediran dades a tercers excepte obligació legal

Formes d’Obtenció: Les dades personals que tractem han estat obtingudes anat del propi interessat

Les categories de dades que es tracten són les següents:

 • Dades identificatives

No es tracten dades especialment protegides

 

N. Objectes Perduts

Finalitat: Gestió del servei d’objectes perduts

Conservació: Durant el temps necessari per a la finalitat per a la qual han estat recollides les dades

Legitimació: Interès legítim

Destinataris: No està prevista la comunicació de dades personals llevat dels supòsits establerts per una obligació legal.

Formes d’Obtenció: Les dades personals que tractem han estat obtingudes del mateix interessat

Les categories de dades que es tracten són les següents:

 • Dades identificatives
 • Dades de contacte
 • Dades dels objectes perduts i lliurats

No es tracten dades especialment protegides

 

O. Informació i Reserva d’Espais Comuns

Finalitat: Respondre a la vostra sol·licitud d’informació i, si escau, gestió de la relació negocial sol·licitada per l’interessat.

Conservació: Les dades personals del candidat es conservaran fins que no se sol·liciti la supressió per l’interessat.

Legitimació: Aplicació de mesures precontractuals a sol·licitud de linteressat. Art. 6.1.b RGPD.

Destinataris: Si ho autoritzeu, les vostres dades seran comunicades als responsables dels actius als quals sol·licite informació sobre la disponibilitat d’espais.

Formes d’Obtenció: Les dades personals que tractem són obtingudes del propi interessat

Les categories de dades que es tracten són les següents:

 • Dades identificatives.
 • Dades de contacte
 • Dades dactivitat comercial
 • No es tracten dades especialment protegides

 

Drets de l’interessat

Teniu dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que us concerneixin

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquests supòsits no es tractaran les vostres dades excepte per motius legítims o l’exercici o defensa de possibles reclamacions.

En determinades circumstàncies, tindreu dret a rebre les dades personals que us incumbeixin en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica

Podeu exercir els vostres drets a través dels mitjans de contacte indicats en aquesta política (Adreça de correu electrònic o personalment a les nostres instal·lacions), així com obtenir més informació sobre els vostres drets i accedir a models per al vostre exercici a la següent adreça web:

https://www.agpd.es/

Així mateix, us informem del vostre dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades si la petició d’exercici d’algun dret no ha estat satisfeta correctament o si per qualsevol altre motiu considera que les vostres dades personals no estan sent tractades correctament. Per fer-ho, podeu adreçar-vos a la següent adreça web

https://sedeagpd.gob.es/

 

Versió

Aquesta política de privadesa és de data 01 Juny 2024 i qualsevol modificació dels seus termes serà publicada en aquesta pàgina web.