Política c.c

Missió

Oferir el millor servei i oferta comercial a tots els clients del Centre Comercial Diagonal Mar. Per que volem tenir el major èxit sent capaços de proporcionar als nostres clients el millor servei possible, donant respostes a totes les seves demandes i satisfent totes les seves necessitats. Tot això a través d’un mix comercial enfocat al target del centre comercial i una estratègia de màrqueting de servei adequada. Tot això preservant el medi ambient en totes les nostres activitats, controlant les fonts de contaminació producte de la nostra activitat.

Visió

Ser el Centre Comercial líder a Barcelona, recolzats en la capacitat d’oferir als nostres clients un servei i mix comercial exclusius i d’alta qualitat, basats en la capacitat i eficiència dels nostres operadors, la innovació, la nostra completa gamma de serveis i àmplia oferta comercial.

Cura del Medi ambient

El Centre Comercial Diagonal Mar està compromès amb el medi ambient i per això, en totes les seves activitats, està present la preservació del mateix mitjançant sistemes de control, estalvi i reciclatge. Fruit d’aquest compromís, fa partícip d’això a tot el personal humà que treballa o està relacionat amb el Centre Comercial, inclosos els nostres clients.

Vocació de servei

El client és el centre i motor de la nostra activitat. La nostra vocació és conèixer i atendre les seves necessitats i en la mesura del possible avançar-se als seus requeriments sempre actuant amb la màxima professionalitat i honestedat. Buscarem constant feedback que ens permeti el progrés continu en la nostra relació. Els nostres treballadors han de tenir un profund coneixement dels objectius mediambientals establerts, promocionant activitats i accions que vagin en pro d’aconseguir aquests objectius.

Imatge de marca

El CC Diagonal Mar assumeix la protecció mediambiental com a responsabilitat de tots i és per això que exigeix a totes les persones que formen part del centre que col·laborin en la sensibilització de tot el personal, fent-ho extensiu als clients, operadors, proveïdors, etc.

Innovació

Tenim un caràcter emprenedor i ens agrada ser pioners. Hem de fomentar els nostres serveis, oferta comercial, atenció al client i en general noves idees que ens permetin estar en millora contínua. La nostra responsabilitat de cara als nostres clients i empleats és procurar crear un ambient on les iniciatives, suggeriments i necessitats siguin analitzades i ateses.

TORNAR A DALT