Notas de prensa

Diagonal Mar es consolida com el centre comercial de referència de Barcelona en matèria de sostenibilitat, segons BREEAM

El centre comercial ha estat reconegut per la certificació BREEAM, que mesura l'eficiència i el grau de sostenibilitat ambiental en edificacions, com "Outstanding" en la gestió i com a "Excellent" a l'edifici, obtenint les dues màximes puntuacions

Barcelona, 21 de març de 2023

El centre comercial Diagonal Mar ha estat avaluat recentment per BREEAM, el certificat de construcció sostenible més utilitzat i el primer creat al món, adaptat a l’idioma, la normativa i la pràctica constructiva a Espanya, que ha concedit una valoració excepcional en la certificació BREEAM, obtenint les dues millors qualificacions possibles, “Outstanding” en la gestió i “Excellent” a l’edifici.

El sistema de Certificació, basat en el comportament ambiental dels edificis existents i en funcionament d’ús no domèstic, ha analitzat a Diagonal Mar mesurant els impactes generats en deu categories: Gestió, Salut i Benestar, Energia, Transport, Aigua, Materials, Residus, Ús del sòl i Ecologia, Contaminació i Innovació.

La certificació  BREEAM qualifica i examina les pràctiques dutes a terme per Diagonal Mar en matèria de sostenibilitat en favor de l’entorn, els ecosistemes i la biodiversitat, valors que el centre comercial promulga des de fa anys a través d’algunes pràctiques efectives:

 • Millorar i incrementar la integració del Centre Comercial amb el seu entorn quant a Biodiversitat: Diagonal Mar ha augmentat el nombre de plantes, principalment autòctones i mediterrànies, que permeten millorar la qualitat de l’Aire i regular els nivells de CO2. També ha instal·lat hotels per a insectes, nidals per a avifaunes, ratpenats, etc. que contribueixen a reduir l’impacte de la construcció en els hàbits de les espècies.
 •  

 • Accions proactives per a la disminució del consum de l’aigua mitjançant dispositius reguladors d’optimització en WCs, fonts, reg… El Centre Comercial disposa de més del 75% de les aixetes existents amb regulació de cabal, dutxes amb limitador de cabal, sistemes de tall automàtic de subministrament d’aigua, etc.
 •  

 • Optimització del consum energètic a través de dispositius de control d’il·luminació, consum d’instal·lacions, il·luminació LED, etc. La il·luminació de Diagonal Mar és led al 100%, tant a les zones comunes, com als quarts tècnics i magatzems propis. També està equipat amb detectors de presència per regular i no malbaratar el consum d’electricitat. A més, el 100% de l’electricitat usada a les zones comunes prové de fonts renovables.
 •  

 • Optimització de tots els protocols d’operació interna del Centre Comercial.  Diagonal Mar té implementades polítiques molt clares de gestió a nivell ESG com ara; un pla de manteniment, gestió de refrigerants de maquinària, gestió de residus, gestió d’anàlisi de millores i feedbacks de tercers, etc.
 •  

 • Disposar d’un pla de mediambiental per al període 2023-2025. Els pilars essencials que sosté el pla mediambiental de Diagonal mar, són proactius, se centren en l’aplicació i desenvolupament de programes de manteniment i de gestió de residus orientats a una estratègia d’ESG per tal de reduir al mínim l’impacte ambiental i la petjada de carboni generada per l’actiu i les seves operacions al llarg dels anys,  més enllà dels mínims requerits per BREEAM.
 •  

 • Optimització de la recollida, separació i tractament de residus. El centre comercial aplica un model sostenible de recollida de residus i fomenta la conscienciació sobre la importància del seu tractament. Diagonal Mar està invertint actualment a fer més intuïtiva la recollida selectiva de residus per als usuaris, de cara a potenciar al màxim la revaloració de les deixalles i minimitzar el rebuig, mentre paral·lelament aplica una política activa de conscienciació als usuaris de la separació dels residus en origen i la seva correcta ubicació en les compactadores.
 •  

 • Monitoratge i control de la qualitat de l’aire interior del Centre Comercial i Anàlisi satisfactori de la no contaminació lluminosa del Centre Comercial i de no risc d’inundació hidrològica.  Diagonal Mar vetlla per mantenir uns estàndards en la qualitat de l’Aire al centre comercial, així com una temperatura adequada, que permeti estalviar energia mantenint una sensació agradable, també ha fet diverses anàlisis de contaminació lumínica i se segueixen protocols de manera rigorosa en aquesta matèria.
 •  

  Nina Kavaliova, gerent de Diagonal Mar ha manifestat: “Estem molt orgullosos d’obtenir aquestes dues certificacions BREEAM que reflecteixen l’atenció i l’esforçi que li dediquen tots els treballadors de Diagonal Mar per aconseguir una fita d’aquestes característiques. Aquest 2023 el centre comercial continuarà invertint per generar més espais verds tant exteriors com interiors, cosa que també ens ajudarà a reduir la petjada de carboni i contribuirà a reequilibrar les condicions òptimes de qualitat d’aire interior del centre comercial.”

  Diagonal Mar té incorporada una ferma política d’ESG, que impulsa i promou des de fa més de 10 anys, com a mostra del seu compromís amb l’entorn i la societat, a través d’accions en favor del medi ambient; amb la contribució i apadrinament d’una estació marina del Projecte Silmar, la recollida anual de residus marins #pelnostremar,  i en favor del desenvolupament local;  amb la contractació de personal per a accions en col·laboració amb la Fundació Trinijove i la promoció del talent local amb la incorporació d’aparadors artístics de la mà d’artistes locals, així com donacions de Sang en col·laboració amb el Banc de Sang i Teixits.

   

  Sobre BREEAM®

  BREEAM, Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology, és el mètode d’avaluació i certificació de la sostenibilitat en l’edificació tècnicament més avançat i líder a escala mundial pel nombre de projectes certificats des de la seva creació el 1990.

  L’any 2009 i davant el boom de la demanda de la seva versió internacional aplicable a edificis fora del Regne Unit, BREEAM® va fer un pas més en la seva estratègia “Pensar Global, Actuar Local” amb la creació de National Scheme Operators (NSOs), entitats que assumeixen en exclusiva l’adaptació del certificat a l’idioma, normativa i pràctica constructiva d’un determinat país.

  A Espanya, aquest acord va ser segellat entre BRE Global Ltd. (BRE) i el centre tecnològic ITG, donant lloc a la formació d’un Consell Assessor i la constitució de BREEAM® ES.  Des d’aquell moment, tots els edificis ubicats a Espanya són únicament i exclusivament certificats des d’Espanya, no existint la possibilitat de fer-ho amb la versió Internacional. Una garantia de proximitat i agilitat en els terminis de resposta per als nostres Assessors/es i per al client final que ens diferencia d’altres certificacions internacionals.

  Contacte premsa

  Tryptic Comunicació
  diagonalmar@tryptic.net

  Xavier Rieiro
  María Luis