Política privacitat newsletter

De conformitat amb el disposat en l’Art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999 sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l’informem que les seves dades personals formaran part d’un fitxer el titular del qual i responsable és La Comunitat de propietaris del Centre Comercial Diagonal Mar (d’ara endavant, Diagonal Mar, amb la finalitat de realitzar activitats publicitàries i promocionals. Les seves dades personals seran tractades amb la màxima confidencialitat i amb el deure de secret requerits. Diagonal Mar ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives definides en el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de a LOPD 15/1999. Pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant carta i fotocòpia de DNI a BARCELONA, A L’AVINGUDA DIAGONAL, Nº 3 o per correu electrònic a info@diagonalmarcentre.com